Aktuální problémy fiskální politiky

25. 09. 2015  ■  I. ročník ■ CERGE-EI  ■  Politických vězňů 936/7, 110 00 Praha 1

Důrazný akcent kladený EK na efektivnost fiskální politiky vyvolává potřebu širší diskuze odborníků nejen z členských zemí EU, ale i z přidružených a nečlenských států. První ročník této konference by měl založit tradici kontinuální výměny názorů nejen mezi výzkumníky, ale též i směrem k tvůrcům a vykonavatelům fiskální politiky. Národní specifika vytváří specifické případy, avšak jednotná dikce EK v této oblasti je výzvou pro akademickou a decizní sféru na národní úrovni k hledání společných postupů. Členové vědeckého výboru konference jsou předními odborníky na tuto oblast a jsou zárukou kvalitní organizace a průběhu konference.

První ročník Evropského fiskálního dialogu vytvoří podmínky k aktivní participaci domácích a zahraničních účastníků v rámci tří sekcí. Propagaci a popularizaci těchto názorů poslouží recenzovaný sborník příspěvků, který bude kompletován podle zásad Thomson Reuters.

VĚDECKÝ VÝBOR:

Předsedkyně:
Bojka Hamerníková, NEWTON College, Praha                      

Členové:
Agniezska Alinska, Warsaw School of Economics, Polsko
Egle Butkievicene, Kaunas University of Technology, Litva
John Hudson, University of Bath, Velká Británie
Květa Kubátová, Vysoká škola ekonomická v Praze
Klára Major, HETFA, Research Institute and Center for Economic and Social Analysis in Budapest, Maďarsko
František Ochrana, Univerzita Karlova, Praha
Marta Orviská, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Katarina Ott, Institute of Public Finance, Chorvatsko
Ladislav Říha, Evropské hnutí v ČR

 

Program

Aktuální problémy fiskální politiky
25. 09. 2015 ■ I. ročník ■ CERGE-EI ■ Politických vězňů 936/7, 110 00 Praha 1
Termín konání: 25. září 2015
Místo konání: CERGE-EI, Politických vězňů 936/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Doba trvání: 8:30 – 15:15 hod.
Hlavní partner: Česká spořitelna, a.s.
                       Program

08.30 – 09.00       

Registrace

09.00 – 10.30

Zahájení konference a první plenární zasedání
Moderuje: Lukáš Dolanský

 

Andrej Babiš
1. Místopředseda Vlády ČR a Ministr financí ČR

Problémy veřejných financí v České republice a
jejich řešení

John Hudson
Profesor ekonomie na University of Bath ve Velké Británii

Marta Orviská
Profesorka ekonomie na Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská republika

Kvantitativní uvolňování: Nástroj makroekonomické politiky

10.30 – 11.00

Přestávka na kávu

11.00 – 12.30

Druhé plenární zasedání
Moderuje: Lukáš Dolanský

 

Hrvoje Šimović
Univerzita Záhřeb, Chorvatsko

Výzvy fiskální politiky v Chorvatsku

Pavel Štěpánek, Eva Zamrazilová
Česká bankovní asociace

Fiskální udržitelnost veřejných financí ČR: Reflexe

Vladimír Špidla
Předseda Evropského hnutí v ČR

Pohled na evropskou fiskální politiku

12.30 – 13.30

Oběd

13.30 – 15.00

JEDNÁNÍ V SEKcích                                                                              Moderuje: Bojka Hamerníková

 

Milan Deskar-Škrbic
Univerzita Záhřeb, Chorvatsko

Hrvoje Šimović
Univerzita Záhřeb, Chorvatsko

Velikost a determinanty fiskál. multiplikátorů na západním Balkáně: porovnání Chorvatska, Slovinska a Srbska

Barbora Slintáková
VŠE v Praze

Stanislav Klazar
VŠE v Praze

Dopad úlevy na dani z příjmu na zadluženost domácností v EU, 2004-2013

Mária Bohdalová, Univerzita Komenského v Bratislavě

Dominika Holubjaková, Univerzita Komenského v Bratislavě

Analýza vládních výdajů na vzdělávání v zemích EU
od roku 2008

Agnieszka Alinska
Warsaw School of Economics, Polsko

Stabilita sektoru veřejných financí v Polsku

Ľudomír Šlahor
Univerzita Komenského v Bratislavě

Mária Barteková
Univerzita Komenského v Bratislavě

Účinnost výběru DPH na Slovensku

Roman Horák
AKADEMIE STING

Eva Vincencová
AKADEMIE STING

Eva Hodinková
AKADEMIE STING

Finanční kontrola a efektivita veřejných výdajů

Milan Lindner
NEWTON College

Financování pobytových sociálních služeb pro seniory z veřejných zdrojů v perspektivě příštího desetiletí

Bojka Hamerníková
NEWTON College

Jan Kubát
NEWTON College

Veřejné finance v České republice po 25 letech: Quo vadis?

15.00 – 15.15

Závěr konference

 

Mediální výstupy z konference

Report z 1. ročníku mezinárodní konference European Fiscal Dialog, Aktuální problémy fiskální politiky
Téma „AKTUÁLNÍ PROBLÉMY FISKÁLNÍ POLITIKY“
25. září 2015

Pod názvem „Aktuální problémy fiskální politiky“ se v Praze konala konference věnovaná diskuzím odborníků nejen z členských zemí EU, ale i těch nečlenských.

“NEWTON College pořádá podobnou konferenci Evropské fórum podnikání už devátým rokem. Letos poprvé se zabýváme konferencí na téma fiskální politiky,” řekl Jan Mojžíš, rektor Newton College.

Konferenci organizačně a finančně zajistilo Evropské hnutí v České republice ve spolupráci s vysokou školou managementu a psychologie NEWTON College. Evropské hnutí na vysokých školách pořádá jednotlivé panelové diskuze se studenty. I z této konference bude závěr, který bude probírán na vysokých školách.

Konference se konala za účasti bezmála dvou desítek zástupců významných evropských univerzit a vysokých škol z Chorvatska, Slovenska, Velké Británie, Polska a České republiky, vystoupil i poradce premiéra Vladimír Špidla, představitelé české bankovní asociace a první místopředseda Vlády ČR a Ministr financí ČR Andrej Babiš, který konferenci zahájil projevem o problémech veřejných financí v Česku.

Během diskuzních bloků se objevila témata z oblasti evropské fiskální politiky, fiskální udržitelnosti veřejných financí ČR, dopadu úlevy na dani z příjmu na zadluženost domácností v EU, účinnosti výběru DPH na Slovensku a mnoho dalších.

 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/215411058060925 - 80. minuta záznamu

https://www.financninoviny.cz/zpravy/babis-hlaseni-u-dph-by-melo-prinest-vice-penez-nez-evidence-trzeb/1262618

https://byznys.ihned.cz/c1-64653960-kontrolni-hlaseni-u-dph-by-melo-prinest-vice-penez-nez-evidence-trzeb-rika-ministr-babis

https://ekonomika.eurozpravy.cz/ceska-republika/132460-babis-hlaseni-u-dph-prinese-vice-penez-nez-evidence-trzeb/

https://www.radio.cz/cz/rubrika/zpravy/babis-hlaseni-u-dph-by-melo-prinest-vice-penez-nez-evidence-trzeb

https://www.prahatv.eu/zpravy/archiv/1/praha/ostatni/clanek/1577/probehla-mezinarodni-konference-fiskalni-politiky

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10498629597-zpravy-v-10/215411010000925  - 9:52 minuta

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253066674-zpravy-ve-12/215411012000925 - 6:45 minuta

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253214196-zpravy-v-16/215411016000925 - 10:22 minuta

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846-zpravy/215411017000925 - 7:37 minuta

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1178166846-zpravy/215411018300925 - 4:44 minuta

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095417821-ekonomika-ct24/215411058020925 - 20:05 telegraficky

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/215411000100925 - 0:35

NEWTON College©2015