Fiskální a měnová politika:mezi Skyllou a Charybdou?

20. 05. 2016  ■  II. ročník ■ CERGE-EI  ■  Politických vězňů 936/7, 110 00 Praha 1

Vztahy mezi fiskální a měnovou politikou připomínající v mnohém metaforu o Skylle a Charybdě jsou předmětem jak teoretické diskuse, tak i rozhodování o jejich praktické realizaci. Druhý ročník Evropského fiskálního dialogu se zaměří na tyto dvě politiky a na jejich vzájemné vztahy.

První ročník této konference v roce 2015 založil tradici kontinuální výměny názorů nejen mezi výzkumníky, ale též i směrem k tvůrcům a vykonavatelům fiskální politiky. Národní specifika vytváří specifické případy, avšak jednotná dikce EK v této oblasti je výzvou pro akademickou a decizní sféru na národní úrovni k hledání společných postupů. Členové vědeckého výboru konference jsou předními odborníky na tuto oblast a jsou zárukou kvalitní organizace a průběhu konference.

Druhý ročník Evropského fiskálního dialogu vytvoří podmínky k aktivní participaci domácích a zahraničních účastníků v rámci dvou sekcí. Propagaci a popularizaci těchto názorů poslouží recenzovaný sborník příspěvků, který bude kompletován podle zásad Thomson Reuters.

VĚDECKÝ VÝBOR:

Předsedkyně:
Bojka Hamerníková
, NEWTON College, Praha

Členové:
Agniezska Alinska
, Warsaw School of Economics, Polsko
Egle Butkievicene, Kaunas University of Technology, Litva
John Hudson, University of Bath, Velká Británie
Květa Kubátová, Vysoká škola ekonomická v Praze
Klára Major, HETFA, Research Institute, Maďarsko
František Ochrana, Univerzita Karlova, Praha
Marta Orviská, Univerzita Mateja Bela, Slovensko
Katarina Ott, Institute of Public Finance, Chorvatsko
Ladislav Říha, Evropské hnutí v ČR
Hrvoje Šimović, University of Zagreb, Chorvatsko
Eva Zamrazilová, Česká bankovní asociace, Praha

Program

 

NEWTON College©2015