Organizační pokyny

Konference se uskuteční v prostorách CERGE-EI, Politických vězňů 936/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město.

Jednací jazyk
anglický, slovenský, český

Pro účastníky bez příspěvku je vstup na konferenci zdarma

Poplatek pro účastníky s příspěvkem
Konferenční poplatek činí 1 800,- Kč (vč. DPH). V ceně jsou zahrnuty náklady na recenzní řízení a vydání sborníku příspěvků.
Konferenční poplatek pro zahraniční účastníky s příspěvkem (včetně Slovenska) činí 66 €.

Zvýhodněný účastnický poplatek
Zvýhodněný účastnický poplatek ve výši 900,- Kč (vč. DPH) / 33 € nabízíme v těchto případech:

  • poplatek za druhý (další) příspěvek autora, který uhradil standardní účastnický poplatek
  • zaslání příspěvku do sborníku bez účasti na konferenci


Údaje pro platbu:
Název účtu: NEWTON College, a. s.
Adresa banky: Komerční banka, a. s., Na Příkopě 33/969, 114 07 Praha 1
Číslo účtu pro platební styk v rámci KB: 275832990257/0100
Číslo účtu pro platební styk z jiné banky: 27-5832990257/0100
Údaje pro mezinárodní platební styk:
IBAN: CZ0501000000275832990257
SWIFT: KOMBCZPPXXX
Variabilní symbol: EFID2016
Účel platby = jméno účastníka

Deadline pro úhradu účastnického poplatku: 13. 5. 2016!
V případě, že se konference nebudete moci zúčastnit, je možné převést registraci na jiného účastníka. V případě neúčasti se účastnický poplatek nevrací.

Publikování příspěvku bez aktivní účasti na konferenci

Osobní účast na konferenci není podmínkou pro zařazení akceptovaného příspěvku do sborníku. Pro zaslání příspěvku bez aktivní účasti prosím zašlete příspěvek do 30. 4. 2016 a uhraďte vložné do 13. 5. 2016. Do POZNÁMKY v přihlášce uveďte BEZ AKTIVNÍ ÚČASTI.


 

Partneři konference

        

  

     

    

 

Manažer konference

Mgr. Helena Hakenová

NEWTON College, a. s.
Politických vězňů 10, 110 00 Praha 1
helena.hakenova@newtoncollege.cz
www.newtoncollege.cz

 

Odborný garant konference

prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc.

NEWTON College, a. s.
Politických vězňů 10, 110 00 Praha 1
bhamernikova@centrum.cz
+420 222 192 406

Zástupce spolupořadatele

Ing. Ladislav Říha, CSc.

Evropské hnutí v ČR
Revoluční 3, 110 00 Praha 1
riha@europeanmovement.cz
www.evropskehnuti.cz

NEWTON College©2015