Příspěvky k vystoupení

Deadline pro zasílání příspěvků: 30. 4. 2016

Příspěvky zašlete ve formátu MS Word na emailovou adresu:
bojka.hamernikova @newtoncollege.cz.

Přijímány jsou pouze příspěvky v anglickém jazyce.

Šablona příspěvku v angličtině je k dispozici ke stažení zde.

Vybrané příspěvky budou publikovány v recenzovaném sborníku. O přijetí příspěvku budete informováni.

Partneři konference

        

  

     

    

 

Manažer konference

Mgr. Helena Hakenová

NEWTON College, a. s.
Politických vězňů 10, 110 00 Praha 1
helena.hakenova@newtoncollege.cz
www.newtoncollege.cz

 

Odborný garant konference

prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc.

NEWTON College, a. s.
Politických vězňů 10, 110 00 Praha 1
bhamernikova@centrum.cz
+420 222 192 406

Zástupce spolupořadatele

Ing. Ladislav Říha, CSc.

Evropské hnutí v ČR
Revoluční 3, 110 00 Praha 1
riha@europeanmovement.cz
www.evropskehnuti.cz

NEWTON College©2015